Članstvo, članarina in pristopna izjava

ČLANSTVO

 

Članstvo v FDL je lahko redno, pridruženo in častno.

Redni člani so tisti člani, ki redno sodelujejo v aktivnostih in organih društva in ZFDS ter so upravičeni do storitev društva in ZFDS. 

Pridruženi člani so lahko fizične osebe, ki društvu finančno in/ali materialno pomagajo pri delovanju, niso pa aktivni kot razstavljavci in/ali vzreditelji. Pridruženi člani lahko sodelujejo pri vseh ostalih aktivnostih FDL, nimajo pa glasovalne pravice in ne morejo biti izvoljeni v organe ZFDS.

Naziv častnega člana lahko občni zbor podeli rednim ali pridruženim članom/, če so s svojim dosedanjim delom izjemno prispevali k razvoju in uspešnemu delu FDL in zaradi zaslug za razvoj področja, na katerem društvo deluje.

Častni člani niso zavezani plačevati članarine. 

Častni člani, ki niso plačali članarine, niso redni člani društva in nimajo glasovalne pravice.

Član FDL lahko postane vsakdo, ki poda pisno pristopno izjavo, v kateri zaprosi za članstvo, pridobi soglasje predsedstva FDL  in se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili društva ter plača članarino.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

 

VIŠINA ČLANARINE 

 
Storitev Znesek
Redni člani         33,00 €
Redni družinski člani        22,00 €
Pridruženi člani        22,00 €
Oglaševanje vzrejališča na spletni strani FDL in ZFDS  brezplačno 

Vse navedene cene so v EUR in vključujejo DDV.

 

PRISTOPNA IZJAVA