Članstvo, članarina in pristopna izjava

ČLANSTVO

 

Članstvo v našem društvu je lahko redno, pridruženo ali častno.

Redni člani so tisti člani, ki redno sodelujejo v aktivnostih in organih društva in zvezi (ZFDS) ter so upravičeni do storitev društva in ZFDS. 

Pridruženi člani so lahko fizične osebe, ki društvu finančno in/ali materialno pomagajo pri delovanju, niso pa aktivni kot razstavljavci in/ali vzreditelji. Pridruženi člani lahko sodelujejo pri vseh ostalih aktivnostih FDL, nimajo pa glasovalne pravice in ne morejo biti izvoljeni v organe ZFDS.

Naziv častnega člana lahko občni zbor podeli rednim ali pridruženim članom, če so s svojim dosedanjim delom izjemno prispevali k razvoju in uspešnemu delu FDL in imajo zasluge za razvoj področja, na katerem društvo deluje.

Častni člani niso zavezani plačevati članarine. 

Častni člani, ki niso plačali članarine, niso redni člani društva in nimajo glasovalne pravice.

Član FDL lahko postane vsakdo, ki poda pisno pristopno izjavo, v kateri zaprosi za članstvo, plača članarino, pridobi soglasje predsedstva FDL in se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili društva.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Če se želite pridružiti našemu društvu na dnu tega članka izberite pristopno izjavo v PDF ali WORD obliki, jo natisnite in izpolnite ter nam jo podpisano vrnite na naslov društva ali poskenirano/poslikano na naš email info@fd-ljubljana.si.  

VIŠINA ČLANARINE 

 
Storitev Znesek
Redni člani         33,00 €
Redni družinski člani        22,00 €
Pridruženi člani        22,00 €
Oglaševanje vzrejališča na spletni strani FDL in ZFDS  brezplačno 

Vse navedene cene so v EUR in vključujejo DDV.

 

PRISTOPNA IZJAVA